Informacje prawne

aklamio.com i serwisy powiązane są rozwijane, obsługiwane i publikowane przez:

aklamio GmbH

Hauptstraße 27-29
Haus 9 (Neubau) Aufgang N
10827 Berlin

firmę zarejestrowaną w rejestrze handlowym przez sąd okręgowy w Charlottenburgu
Berlin, HRB 135742 B
identyfikator VAT: DE278905684

Dyrektorz zarządzając:

Dr Robert Wetzker

Kontakt

contact@aklamio.com

Faks: +49 (0) 30 648 203 51

Pytania dotyczące konta i nagród Aklamio

pomoc@aklamio.com


Zrzeczenie się odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treści

Treści naszych stron stworzono z najwyższą starannością. Jednakże nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jej poprawność, kompletność i aktualność. Jako usługodawca zgodnie z §7.1 TMG odpowiadamy za treści na tych stronach na podstawie przepisów ogólnych. Zgodnie z §8–10 TMG jako usługodawca nie mamy obowiązku monitorowania przesyłanych lub gromadzonych informacji innych podmiotów. Pod żadnym pozorem nie wolno nam także badać żadnych działań, które sygnalizują łamanie prawa. Na podstawie przepisów ogólnych bez zmian pozostają obowiązki usuwania lub blokowania wykorzystywania informacji. Odpowiedzialność jest możliwa wyłącznie od daty uzyskania wiedzy na temat konkretnego naruszenia przepisów prawa. Takie bezprawne treści zostaną usunięte bezzwłocznie po uzyskaniu informacji na ten temat.

Odpowiedzialność za łącza

Nasza oferta zawiera łącza do internetowych stron zewnętrznych, na których treści nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy wziąć żadnej odpowiedzialności za takie zewnętrzne treści. Za treści linkowanych stron internetowych zawsze odpowiada właściwy dostawca lub operator. Przed publikacją łączy do takich stron były one sprawdzane pod kątem możliwych naruszeń przepisów prawa. Nie zidentyfikowano wtedy żadnych nielegalnych treści. Jednak trwałe kontrolowanie zalinkowanych stron nie jest racjonalne czy możliwe bez konkretnych dowodów na łamanie prawa. Takie bezprawne treści zostaną usunięte bezzwłocznie po uzyskaniu informacji na ten temat.

Prawa autorskie

Treści stron internetowych firmy oraz prace na nich są objęte prawem autorskim obowiązującym w Niemczech. Ich powielanie, edycja, dystrybucja i wykorzystywanie w dowolny sposób poza ograniczeniami prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody właściwego autora lub twórcy. Pobranie informacji ze strony i ich kopiowanie jest dopuszczalne wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Jeśli odpowiednie treści na niniejszej stronie nie zostały utworzone przez operatora, prawa autorskie należą do właściwej strony trzeciej. Dotyczy to zwłaszcza treści uznanych za należące do stron trzecich. Prosimy o informacje o przypadkach naruszenia praw autorskich. Takie bezprawne treści zostaną usunięte bezzwłocznie po uzyskaniu informacji na ten temat.