Algemene voorwaarden voor gebruikers

Hoofdstuk 1 Beschrijving van de diensten, Acceptatie

1. Dit zijn de gebruiksvoorwaarden (hierna ‘gebruiksvoorwaarden’ genoemd) van aklamio GmbH, Hauptstraße 27-29, Haus 9 (Neubau) Aufgang N, 10827 Berlijn (hierna ‘Aklamio’ genoemd). Aklamio biedt een internetdienst aan (hierna ‘Aklamio-service’ genoemd) waarmee de aanbevelingen van personen die bij Aklamio zijn geregistreerd (hierna ‘gebruikers’ of ‘u’ genoemd), in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden worden bijgehouden en verwerkt voor producten en diensten die worden aangeboden door operators van online winkels (hierna ‘partners’ genoemd). De Aklamio-service is toegankelijk via de webpagina van de partners en via de website van Aklamio, www.aklamio.com, (hierna ‘website’ genoemd). Gebruikers kunnen de Aklamio-service gebruiken om producten en diensten van partners aan te bevelen bij derden (hierna ‘klanten’ genoemd). Als een partner en een klant bij een dergelijke aanbeveling een commerciële transactie aangaan, zoals hieronder beschreven, ontvangt de gebruiker voor deze aanbeveling onder deze gebruiksvoorwaarden een eerder gedefinieerde beloning van Aklamio. Gebruikers kunnen ook voor zichzelf via de Aklamio-service producten of diensten kopen bij bepaalde partners die deelnemen aan de cashbackservice van Aklamio en een eerder gedefinieerde cashback ontvangen van Aklamio (hierna ‘cashback’ genoemd). De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tussen Aklamio en een gebruiker van Aklamio.

2. De Aklamio-service mag alleen worden gebruikt door natuurlijke personen van 18 jaar of ouder. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart je dat je een natuurlijk persoon bent van 18 jaar of ouder bent.

3. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart je dat je de Aklamio-service alleen gebruikt voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan commerciële of zelfstandige activiteiten. Er is sprake van een commercieel doel wanneer regelmatig en in grotere volumes aanbevelingen worden gedaan met de bedoeling om hiermee regelmatig winst te maken. Als je een gebruiker bent in de Verenigde Staten, mag je niet meer verdienen en is Aklamio niet verplicht tot uitbetaling van meer dan $ 600 in één kalenderjaar.

4. Als je de Aklamio-service voor commerciële doeleinden wilt gebruiken op het moment dat je je registreert bij Aklamio of als je na de registratie een dergelijke intentie vertoont, verbindt je je, door het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden, ertoe Aklamio hierover onmiddellijk en schriftelijk te informeren. Aklamio behoudt zich het recht voor om je uit te sluiten van het gebruik van de Aklamio-service, om de overeenkomst met je zonder kennisgeving te beëindigen of om een dergelijk commercieel gebruik van geval tot geval goed te keuren.

5. Gebruikers die de Aklamio-service gebruiken, handelen onafhankelijk en zijn niet onderworpen aan richtlijnen van Aklamio. Gebruikers zijn enkel verantwoordelijk voor de naleving van wetten, regelgevingen en wettelijke bepalingen, waaronder relevante belastingwetten en handelsrechtbepalingen die op hen van toepassing zijn.

6. Het gebruik van de Aklamio-service is gratis voor alle gebruikers.

Hoofdstuk 2 Partijen

1. Aklamio is geen vertegenwoordiger van zijn partners. Dat betekent dat er door het aangaan van een overeenkomst op basis van deze gebruiksvoorwaarden tussen de gebruiker en Aklamio geen wettelijke relatie tussen de gebruiker en een partner wordt gevormd.

2. De aankoop van goederen, diensten of andere transacties op de webpagina van een partner door gebruikers of klanten is een afzonderlijke rechtshandeling tussen deze gebruiker of klant en de partner. Aklamio is geen partij bij deze rechtshandeling. Vorderingen die voortvloeien onder deze rechtsverhouding kunnen alleen worden ingesteld bij de partner.

Hoofdstuk 3 Registratie en sluiten van een overeenkomst

1. Om gebruik te kunnen maken van de Aklamio-service, moet je je registreren en een Aklamio-rekening openen. Om je te kunnen registreren, moet je het registratie- of aanbevelingsformulier invullen dat wordt verstrekt door de Aklamio-service en moet je volledig akkoord gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Neem ook kennis van het privacybeleid van Aklamio (https://www.aklamio.com/nl/privacybeleid/), waarnaar wordt verwezen tijdens het registratieproces.

2. Elke gebruiker mag zich maar eenmaal registreren. De gebruiker is verplicht om de velden van het registratieformulier naar waarheid in te vullen.

3. Je kunt je registreren via de website of wanneer je de eerste keer een aanbeveling doet met behulp van de Aklamio-widget die op de webpagina van de partners is geïntegreerd.

4. Bij een volledige registratie biedt de gebruiker aan om een contractuele relatie met Aklamio aan te gaan op basis van deze gebruiksvoorwaarden. De overeenkomst tussen de gebruiker en Aklamio wordt gesloten met een e-mailbericht van Aklamio waarin de registratie wordt bevestigd. Aklamio heeft het recht om een registratie zonder opgaaf van reden te weigeren.

5. De Aklamio-service wordt exclusief op basis van deze gebruiksvoorwaarden uitgevoerd. Alle overige voorwaarden en bepalingen die door een gebruiker worden voorgesteld, worden hierbij expliciet uitgesloten indien en voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met of een aanvulling zijn op deze gebruiksvoorwaarden. De toestemming voor het gebruik van de Aklamio-service is niet overdraagbaar en is strikt voorbehouden aan de geregistreerde gebruiker.

6. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde periode.

Hoofdstuk 4 Herroeping

1. Je mag je aanbod om deze overeenkomst te sluiten zonder opgaaf van reden binnen 14 intrekken. De herroepingstermijn begint op de datum van deze overeenkomst en eindigt 14 dagen later. Als je je herroepingsrecht wilt uitoefenen, moet je Aklamio daarover informeren (aklamio GmbH, Hauptstraße 27-29, Haus 9 (Neubau) Aufgang N, 10827 Berlijn, Duitsland, e-mail: kündigung@aklamio.com ) door duidelijk aan te geven dat je deze overeenkomst wilt herroepen (bijvoorbeeld per post, fax of e-mail).

Hoofdstuk 5 Voorwaarden voor beloningen

1. Er wordt alleen een beloning betaald (behoudens hoofdstuk 6) voor een geslaagde aanbeveling die voldoet aan de volgende voorwaarden en die is gedaan via een kanaal dat wordt ondersteund door Aklamio en de betreffende beloningsaanbieding.
(1) De gebruiker kan een aanbeveling via een van de ondersteunde elektronische kanalen posten of verzenden door op de betreffende knop te klikken. Elke aanbeveling die op een dergelijke manier wordt gegenereerd, bevat een koppeling die door Aklamio wordt gemaakt (‘aanbevelingskoppeling’) die is gekoppeld aan het aanbevolen product en de aanbevolen partner. De gebruiker kan de aanbevelingskoppeling ook kopiëren en deze alleen voor het beoogde doel gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden (waarbij met name rekening wordt gehouden met de verplichtingen in hoofdstuk 7). In dergelijke gevallen wordt een aanbeveling alleen als geslaagd beschouwd als:

 • de klant een dergelijke aanbevelingskoppeling volgt gedurende de geldigheid van de beloningsaanbieding (hoofdstuk 5, § 4),
 • de betreffende klant en de aanbevolen partner, wanneer de klant op de aanbevelingskoppeling klikt, rechtstreeks (dus zonder vertraging en zonder dat de klant tussentijds andere website(s) bezoekt) een overeenkomst aangaan voor de aankoop van het aanbevolen product of de aanbevolen dienst die in de beloningsaanbieding wordt genoemd,
 • de transactie tussen de klant en de partner voldoet aan de overige voorwaarden waarnaar wordt verwezen in de respectieve beloningsaanbieding,
 • het oorzakelijke verband van de transactie tussen de klant en de partner door een dergelijke aanbeveling traceerbaar is met de cookie die in de browser van de klant is opgeslagen (wat inhoudt dat de browser van de klant cookies moet toestaan), en
 • de klant niet dezelfde persoon is als de aanbevelende gebruiker.

(2) Bepaalde beloningsaanbiedingen stellen dat de beloonde transactie tussen de partner en de klant ook telefonisch of in een geautoriseerde detailhandel kan plaatsvinden. In dergelijke gevallen wordt een aanbeveling alleen als geslaagd beschouwd als:

 • de gebruiker de juiste aanbevelingskoppeling genereert en deze gebruikt voor het beoogde doel in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden,
 • de klant een dergelijke aanbevelingskoppeling volgt gedurende de geldigheid van de beloningsaanbieding (hoofdstuk 5, § 4) en de weergegeven aanbevelingscode noteert,
 • de klant en de partner een overeenkomst aangaan voor de aankoop van het aanbevolen product of de aanbevolen dienst, waarbij de klant de aanbevelingscode vermeldt en de partner deze code registreert,
 • de transactie tussen de klant en de partner voldoet aan de aanvullende voorwaarden waarnaar wordt verwezen in de beloningsaanbieding, en
 • de klant niet dezelfde persoon is als de aanbevelende gebruiker.

Als dit in de voorwaarden van de beloning is toegestaan, kan de gebruiker in plaats van de aanbevelingskoppeling te gebruiken, de klant zijn/haar e-mailadres geven dat is gebruikt voor registratie bij Aklamio en toestemming geven om dit voor controledoeleinden door te geven aan de partner.

2. Naast beloningen voor aanbevelingen bieden bepaalde partners mogelijk ook beloningen (behoudens hoofdstuk 6) als je via de koppeling die voor dit doel is verstrekt op de website (‘cashback’) iets voor jezelf koopt in de onlinewinkel van de partner. Een aankoop wordt alleen beloond als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De transactie tussen je en de partner wordt gedaan met behulp van de cashbackknop op de website, de Aklamio Cashbar of andere diensten die door Aklamio worden aangeboden gedurende de geldigheid van de beloningsaanbieding (hoofdstuk 5, § 4),
 • u en de partner gaan rechtstreeks (d.w.z. zonder uitstel en zonder dat je tussentijds andere website(s) bezoekt) een overeenkomst aan voor het product dat of de dienst die is opgegeven in de beloningsaanbieding, wanneer je op de cashbackknop van de website klikt en de daaropvolgende aanbeveling naar de online winkel van de partner volgt,
 • de transactie tussen je en de partner voldoet aan de aanvullende voorwaarden waarnaar wordt verwezen in de respectieve beloningsaanbieding, en
 • de transactie tussen je en de partner wordt bijgehouden en doorgegeven door de partner en geregistreerd door Aklamio.

3. Je mag deelnemen aan de beloningen die zijn verdiend door nieuwe Aklamio-gebruikers die je eerder hebt doorverwezen naar Aklamio (‘Vertel-het-een-vriend-aanbieding’). De doorverwijzing van nieuwe gebruikers in verband met deze aanbieding wordt uitsluitend beloond met een deelname aan de beloningen die op geldige wijze zijn verdiend door deze doorverwezen gebruiker conform deze gebruiksvoorwaarden, maar niet met een afzonderlijke, onafhankelijke beloningsvordering.
(1) Als je de Vertel-het-een-vriend-aanbieding op de website wilt gebruiken, moet je de speciale aanbevelingskoppeling die daar wordt verstrekt, delen met de persoon die je wilt doorverwijzen. De doorverwezen persoon moet (i) de aanbevelingskoppeling volgen gedurende de geldigheid van de Vertel-het-een-vriend-aanbieding en (ii) zich de eerste keer direct na het volgen van de koppeling registreren bij Aklamio (waarvoor geen betaling of andere vergoedingen zijn vereist) in overeenstemming met hoofdstuk 3 van deze gebruiksvoorwaarden.
(2) Een persoon die een beloning verdient op basis van je aanbeveling van een partner of product en zich in verband daarmee voor de eerste keer als nieuwe gebruiker registreert bij Aklamio, zal in het kader van de Vertel-het-een-vriend-aanbieding ook worden beschouwd als een nieuwe doorverwezen gebruiker.
(3) In alle gevallen moet de aanbeveling voldoen aan de volgende aanvullende voorwaarden:

 • Aklamio bevestigt de registratie van de nieuwe gebruiker,
 • de doorverwezen persoon is niet dezelfde persoon als je en heeft zich nog niet eerder geregistreerd bij Aklamio,
 • de doorverwezen persoon verdient een beloning overeenkomstig bovenstaand hoofdstuk 5, § 1, 2, en
 • de aanbeveling voldoet aan alle voorwaarden die worden genoemd in de Vertel-het-een-vriend-aanbieding.

(4) Deelname aan een beloning van een doorverwezen gebruiker via de Vertel-het-een-vriend-aanbieding is alleen mogelijk als de toepasselijke beloningsaanbieding, waarop de beloning is gebaseerd, de optie heeft dat de doorverwijzende gebruiker de beloning volledig ontvangt (en de beloning niet verplicht hoeft te worden gedeeld met of uitbetaald aan de doorverwezen gebruiker).
(5) Je deelnamebedrag in beloningen van een gebruiker die je hebt doorverwezen wordt genoemd in de toepasselijke Vertel-het-een-vriend-aanbieding op de website. Deelname is slechts voor beperkte tijd: in aanmerking komen alleen beloningen die de doorverwezen gebruiker heeft verdiend gedurende de periode die is opgegeven in de Vertel-het-een-vriend-aanbieding, maar in elk geval binnen het eerste jaar na de registratie als nieuwe gebruiker bij Aklamio. Na die periode komt je niet meer in aanmerking voor een beloning.

4. De gebruiker erkent dat beloningsaanbiedingen te allen tijde kunnen worden gewijzigd en slechts gedurende een beperkte tijd geldig zijn. Het aantal in aanmerking komende aanbevelingen kan ook worden beperkt voor beloningsaanbiedingen. Op het moment dat de transactie tussen de partner en de klant (of gebruiker indien van toepassing) plaatsvindt, kan een beloning alleen worden verdiend indien en voor zover (i) de beloningsaanbieding nog geldig is en (ii) er wordt voldaan aan de voorwaarden van de betreffende beloning die van toepassing zijn op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. Alleen de voorwaarden van de beloning zijn van toepassing, zoals deze worden vermeld op de website van de relevante beloningsaanbieding op het moment dat de transactie tussen de partner en de klant (of gebruiker indien van toepassing) plaatsvindt.

Hoofdstuk 5a Inhoud van de beloning; Vervaldatum

1. Beloningen (zowel Aanbevelingsbeloningen als Aankoopbeloningen) kunnen de Gebruiker recht geven op de uitbetaling van een geldbedrag (hierna genoemd “Cash Rewards”) of op een andere specifieke prestatie (hierna genoemd “Niet-Cash Rewards”). Het geldbedrag van de Cash Rewards die aan de Gebruiker worden uitgekeerd of de details van enige andere specifieke prestatie van de Non-Cash Rewards worden gespecificeerd in het respectievelijke aanbod van de beloning.

2. Tenzij anders overeengekomen in het desbetreffende aanbod tot beloning, vervalt de belofte tot betaling van het beloningsbedrag of tot nakoming van enige andere specifieke prestatie die volgens het aanbod tot beloning is toegezegd, één jaar nadat de beloning overeenkomstig § 6 als “bevestigd” is aangemerkt.

Hoofdstuk 6 Betalingsvoorwaarden

1. Nadat een gebruiker zich heeft geregistreerd, maakt Aklamio een beloningsrekening waarop verdiende beloningen worden bijgeschreven. Aklamio informeert je regelmatig per e-mail over de huidige status van je beloningsrekening en je kunt deze informatie op elk moment in je rekeninggegevens bekijken.

2. Voor elke geslaagde aanbeveling in overeenstemming met hoofdstuk 5, § 1 en elke geslaagde aankoop in overeenstemming met hoofdstuk 5, § 2, afhankelijk van de situatie, wordt de beloning die in de beloningsaanbieding is opgegeven, tijdelijk bijgeschreven op de rekening van de gebruiker en gemarkeerd als ‘In behandeling’.

3. Een in behandeling genomen beloning wordt betaalbaar gesteld als aan de volgende voorwaarden ten aanzien van de betreffende transactie tussen de partner en de klant (in het geval van aanbevelingen) of de partner en de gebruiker (in het geval van een cashback) is voldaan:

 • De transactie is niet afgewezen, ingetrokken, geannuleerd of herroepen door de partner, gebruiker of klant of anderszins beëindigd (eenzijdig of met wederzijds goedvinden),
 • volledige en tijdige betaling van het aankoopbedrag dat door de partner aan de klant (in het geval van aanbevelingen) of door de gebruiker (in het geval van een cashback) aan de partner is gefactureerd,
 • acceptatie van de bestelde goederen of diensten door de klant of gebruiker, al naar gelang het geval,
 • enige statutaire of contractuele annulerings- of herroepingsperiode is verstreken,
 • de transactie voldoet aan eventuele aanvullende voorwaarden die zijn opgegeven in de beloningsaanbieding, en
 • bevestiging van de doeltreffendheid van de transactie door de partner aan Aklamio.

4. Wanneer aan de voorwaarden van hoofdstuk 6, § 3 is voldaan, wordt de beloning bijgeschreven op de beloningsrekening en gemarkeerd als ‘Bevestigd’. Als niet wordt voldaan aan een of meer vereisten waarnaar wordt verwezen in hoofdstuk 6, § 3, wordt de betreffende ‘In behandeling’ zijnde beloning geannuleerd en gemarkeerd als ‘Afgewezen’.

5. Zodra het bedrag van bevestigde beloningen het minimumbedrag van 1 euro (of GBP 1, CHF 1, USD 1, afhankelijk van de situatie) heeft bereikt, kun je de beloningen over laten maken naar je rekening. Betalingen worden uitsluitend elektronisch overgemaakt naar rekeningen bij banken in de SEPA-regio (Single Euro Payments Area) of via de betaalservice PayPal. Het kan zijn dat PayPal of je bank kosten in rekening brengt, met name als je betaald wilt worden in een andere valuta dan de euro of de lokale valuta van de SEPA-lidstaat waar je bank is gevestigd. Aklamio is niet verantwoordelijk voor dergelijke kosten en zal deze niet vergoeden.

6. Wanneer Aklamio een beloning overmaakt naar de bankrekening (of PayPal-rekening, afhankelijk van de situatie) die je hebt opgegeven, wordt Aklamio door jou vrijgesteld en ontheven van alle betalingsvorderingen ten aanzien van beloningen, ook als de rekening niet van jou is.

7. Eventuele bezwaren met betrekking tot het saldo of andere details van de beloningsrekening dien je schriftelijk of per e-mail in te dienen binnen zes (6) weken na ontvangst van de mail die de status van de beloningsrekening bevat. Als er binnen deze periode geen bezwaar wordt ingediend, wordt dit beschouwd als een goedkeuring van het saldo van de beloningsrekening. Aklamio vermeldt dit gevolg nadrukkelijk aan de gebruiker wanneer deze wordt geïnformeerd over het saldo van de beloningsrekening. Je mag na de periode van zes weken een aanpassing van het saldo van de beloningsrekening aanvragen, maar dan moet je kunnen aantonen dat een beloning die je hebt verdiend, niet of niet volledig is gecrediteerd. Het annuleringsrecht van Aklamio volgens hoofdstuk 6, § 9 van deze gebruiksvoorwaarden blijft van kracht.

8. Beloningen kunnen door Aklamio worden geannuleerd als een uitbetaling onredelijk zou zijn voor Aklamio vanwege een contractbreuk door de gebruiker, met name als (i) de gebruiker een of meer van deze verplichtingen uit hoofde van hoofdstuk 1 en 7 van deze gebruiksvoorwaarden schendt, (ii) de gebruiker (in het geval van cashback) of de klant (in het geval van aanbevelingen) de gebruiksvoorwaarden van de partner schendt, (iii) de gebruiker de Aklamio-service gebruikt om beloningen op een onoorbare of frauduleuze manier en niet-conform het doel van de Aklamio-service te verkrijgen of (iv) niet is voldaan aan de voorwaarden van de beloning of de uitbetaling. In het geval van misbruik of schending van deze gebruiksvoorwaarden mag Aklamio naar eigen goeddunken beloningen met terugwerkende kracht zonder enige waarschuwing met terugwerkende kracht annuleren. Geannuleerde beloningen worden gemarkeerd als ‘Afgewezen’. Daarnaast behoudt Aklamio zich het recht voor om anderszins verdiende beloningen niet uit te reiken als Aklamio in goed vertrouwen bepaalt dat de betaling van een beloning in strijd zou zijn met het toepasselijk recht, en je ermee akkoord gaat Aklamio in dat geval te vrijwaren.

9. De gebruiker erkent dat het kan gebeuren dat een klein aantal aanbevelingen en aankopen mogelijk niet correct wordt geregistreerd vanwege technische redenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) storingen tijdens het laden van websites, (ii) het uitschakelen van cookies in de browser van de gebruiker, (iii) het gebruik van adblockers, (iv) overschrijving van de cookie die door Aklamio is opgeslagen door bezoeken aan andere websites of (v) andere technische onderbrekingen van de Aklamio-service of de websites van een partner. In deze gevallen kan de gebruiker geen betalingsvordering indienen bij Aklamio, maar wel een aanpassing aanvragen via zijn rekening. Om iedere twijfel weg te nemen, kan Aklamio fouten in een beloningsrekening op elk moment corrigeren.

10. Je kunt een aanpassing van beloningen aanvragen via de betreffende optie in je beloningsrekening. De aanvraag moet worden gedaan binnen de periode die is opgegeven in de betreffende beloningsaanbieding, maar in ieder geval binnen drie (3) maanden na (i) de datum van de transactie tussen de partner en de klant (of gebruiker, afhankelijk van de situatie) of (ii) de afwijzing van de beloning door Aklamio, afhankelijk van de situatie.

11. Op grond van deze overeenkomst mag de gebruiker afzonderlijke of alle rechten en verplichtingen, waaronder beloningen, niet toekennen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aklamio.

12. Er wordt geen rente betaald over gecrediteerde beloningen.

Hoofdstuk 7 Gebruikerscontent

1. Aklamio kan naar eigen goeddunken toestaan dat je gegevens of content, zoals tekst of foto’s, post, uploadt, publiceert, invoert of verzendt voor openbare weergave op de website (hierna ‘gebruikerscontent’). Door gebruikerscontent op de website te verstrekken, geef je Aklamio een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare en royaltyvrije licentie om dergelijke gebruikerscontent te gebruiken in verband met de Aklamio-service en om dergelijke gebruikerscontent te bewerken, te distribueren, te reproduceren, te verzenden of openbaar te maken. Deze licentie eindigt wanneer je de respectieve gebruikerscontent of je Aklamio-rekening verwijdert.

2. Je bent volledig verantwoordelijk voor gebruikerscontent die je verstrekt. Door gebruikerscontent te verstrekken, bevestigt je dat (i) je de exclusieve rechten hebt voor de relevante gebruikerscontent of dat je alle rechten, licenties, toestemmingen en goedkeuringen hebt die nodig zijn om Aklamio de rechten te geven voor het gebruik van de respectieve gebruikerscontent conform hoofdstuk 7, § 1; en (ii) de verstrekking van de respectieve gebruikerscontent op de website wettig is en met name niet in strijd is met wetten of rechten van derden. Aklamio heeft als beleid dat de rekening van gebruikers die herhaaldelijk auteursrechtelijke bepalingen schenden wordt beëindigd.

3. Je gaat ermee akkoord dat je geen gebruikerscontent verstrekt die in strijd is met de openbare zeden. Je gebruikerscontent mag met name geen pornografische, gewelddadige, discriminerende, beledigende, racistische of lasterlijke zaken representeren.

4. Aklamio heeft het recht, maar niet de verplichting, om je gebruikerscontent zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen als er voldoende aanwijzingen zijn dat openbaarmaking van de betreffende gebruikerscontent in strijd is met wetten, regelgevingen of morele maatstaven, en/of inbreuk maakt op rechten van derden.

Hoofdstuk 8 Verplichtingen van de gebruiker

1. Je mag de Aklamio-service alleen gebruiken in overeenstemming met toepasselijke wetten en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Je mag de Aklamio-service met name niet gebruiken voor je eigen marketing, andere commerciële aanbiedingen of in het kader van illegale of immorele content.

2. Met de Aklamio-service mag je aanbevelingen via e-mail, Facebook-berichten enzovoort, alleen versturen naar personen en/of bedrijven die expliciet toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van dergelijke aanbevelingen van jou. Je moet alle wetten op het gebied van commerciële e-mail (‘spam’) naleven die op jou van toepassing zijn.

3. Je mag de content van de website of andere websites van Aklamio of diens partners niet wijzigen en de Aklamio-service niet koppelen aan diensten, websites of content van derden. Je mag de aanbevelingsmails die via de Aklamio-service worden verstuurd niet wijzigen. Je mag wel informatie toevoegen, maar alleen in de context van je persoonlijke bericht aan de ontvanger van de aanbeveling, in zoverre deze aanvullende informatie waar, passend en niet misleidend is.

4. Je gaat ermee akkoord dat je geen illegale of onethische middelen gebruikt in verband met je gebruik van de Aklamio-service, en met name in de vorm van onjuiste verwijzing, misleiding, bedreiging of dwang ten opzichte van de ontvangers van je aanbevelingen. Je mag ook niet het feit verdraaien of verbergen dat je een beloning ontvangt voor een geslaagde aanbeveling. In sommige landen, waaronder de Verenigde Staten, ben je wettelijk verplicht om bekend te maken dat je mogelijk een beloning ontvangt als de ontvanger van je aanbeveling een aankoop doet via de aanbevelingskoppeling.

5. Je mag geen handelsmerken of andere rechten van Aklamio of partners van Aklamio gebruiken (zie hoofdstuk 11), tenzij je daartoe de toestemming hebt gekregen van respectievelijk Aklamio of de partner.

6. Je mag koppelingen die door Aklamio zijn gegenereerd niet op een onfatsoenlijke of ongepaste manier gebruiken. Het is met name verboden om (i) dergelijke koppelingen te kopiëren, te posten of onder de aandacht te brengen op racistische, pornografische, gewelddadige of discriminerende websites of websites die schadelijk zijn voor minderjarigen, of om (ii) gebruik te maken van LayerAd-, ForcedClick- of soortgelijke methoden.

7. Je mag koppelingen die door Aklamio zijn gegenereerd niet gebruiken op websites van partners van Aklamio of op websites die zijn verbonden met de websites van partners.

8. Je mag de Aklamio-service niet gebruiken op een manier die schadelijk is voor Aklamio of diens partners. Je mag de Aklamio-service met name niet gebruiken om aanbevelingen te sturen naar jezelf of om geslaagde aanbevelingen voor te wenden. Elke vorm van frauduleus gedrag is expliciet verboden en Aklamio behoudt zich alle rechten voor om de service, website, gebruikers en partners van Aklamio te beschermen.

9. Je gaat ermee akkoord dat je alleen nauwkeurige en actuele gegevens verstrekt in verband met je registratie bij Aklamio (hoofdstuk 3) en/of de opgave van je betaalgegevens (hoofdstuk 6). Eventuele wijziging van deze gegevens moet onmiddellijk worden doorgegeven aan Aklamio. Dit is met name van toepassing op gegevens die je verstrekt om betalingen voor beloningen te ontvangen (zoals voor- en achternaam van de rekeninghouder, rekeningnummer, bankcode enzovoort).

10. Je bent verplicht om de inloggegevens van je Aklamio-rekening veilig te bewaren en om je persoonlijke wachtwoord te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Alle acties die worden uitgevoerd terwijl je bent ingelogd met je wachtwoord, worden beschouwd als acties die door jou worden uitgevoerd.

11. Je mag maar één Aklamio-rekening registreren en onderhouden. Als je je registreert voor meerdere rekeningen, behoudt Aklamio zich het recht voor om alle rekeningen behalve de eerste zonder kennisgeving te beëindigen en om alle tegoeden op deze rekeningen te annuleren.

12. Je bent volledig verantwoordelijk voor de aangifte, heffing, opgave en betaling van toepasselijke belastingen die van toepassing kunnen zijn in verband met het gebruik van de Aklamio-service. Aklamio heeft het recht om je rekeninggegevens en transactiegeschiedenis te overhandigen aan autoriteiten indien en voor zover Aklamio daartoe wettelijk verplicht is.

Hoofdstuk 9 Beschikbaarheid

1. Aklamio doet zijn uiterste best om de voortdurende beschikbaarheid van de Aklamio-service en de website te garanderen. De gemiddelde maandelijkse beschikbaarheid van de server is 98%. Aklamio kan echter geen onbeperkte beschikbaarheid garanderen.

2. Aklamio behoudt zich het recht voor om onderhoudswerkzaamheden te verrichten tussen 22.00 en 6.00 uur (CET). Dat betekent dat de beschikbaarheid van de Aklamio-service en de website in dat tijdsbestek beperkt kan zijn.

Hoofdstuk 10 Verantwoordelijkheden

1. Tenzij anders vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de volgende bepalingen, en onderworpen aan de volgende beperkingen, kan Aklamio aansprakelijk worden gesteld voor schending van contractuele of niet-contractuele verplichtingen volgens toepasselijke wetgeving.

2. Aklamio kan aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van opzettelijke of grove nalatigheid. Voor nalatigheid kan Aklamio alleen aansprakelijk worden gesteld voor:

 • (i) de vergoeding van schade als gevolg van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid, of
 • (ii) de vergoeding van schade als gevolg van het niet nakomen van materiële contractuele verplichtingen (d.w.z. een verplichting, de uitvoering die essentieel is voor een juiste werking van de overeenkomst en de naleving waarvan de andere partij afhankelijk is). In dit geval is de aansprakelijkheid van Aklamio echter beperkt tot de vergoeding van de voorziene, typisch optredende schade.

3. De in hoofdstuk 10, § 2 genoemde beperkingen zijn niet van toepassing wanneer Aklamio is uitgegaan van een garantie of anderszins aansprakelijk is volgens dwingend recht, zoals de Duitse wet op productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz).

4. Aklamio is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door partners. Garantieaanspraken ten aanzien van gebreken van producten of diensten die via een partner zijn gekocht, kunnen alleen worden ingediend bij deze partner.

5. Aklamio is niet aansprakelijk voor koppelingen die door Aklamio zijn gegenereerd en die door de gebruiker in strijd met deze gebruiksvoorwaarden zijn gebruikt of gewijzigd, met name wanneer er sprake is van een inbreuk op de rechten van derden. Artikel 254 van het Duitse Burgerlijk Wetboek blijft van kracht.

6. Aklamio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud die op de website wordt verstrekt. Aklamio is met name niet aansprakelijk voor de beschrijvingen en weergaven van producten, diensten, partners en beloningen. Artikel 254 van het Duitse Burgerlijk Wetboek blijft van kracht.

7. Aklamio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van producten en/of diensten die door de partners worden aangeboden.

8. Aklamio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de betrouwbaarheid en prestaties van zijn partners, noch voor de kwaliteit van de producten en diensten die door de partners worden aangeboden.

9. Aklamio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de leverbaarheid en/of fysieke of elektronische ontvangst van een aanbeveling door de ontvanger.

10. De partner is geheel verantwoordelijk voor de bevestiging van een beloning die wordt aangeboden voor een transactie op diens website. Aklamio aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de bevestiging van een beloning door de partner of de tijdigheid van een dergelijke bevestiging.

Hoofdstuk 11 Gegevensbescherming, Eigendomsrechten

1. We vragen je het privacybeleid van Aklamio te lezen dat leidend is voor de bescherming van persoonsgegevens door Aklamio.

2. Alle rechten met betrekking tot de website en de inhoud daarvan, de website van een partner en de inhoud daarvan, internetdomeinen, de technologie waarop de Aklamio-service is gebaseerd, en handelsmerken en logo’s van Aklamio of diens partners, evenals alle auteursrechten, databaserechten en naamrechten, rechten op ontwerpen, hulpprogramma’s en octrooien, en alle licenties voor het gebruik van dergelijke rechten die nu bestaan of worden gemaakt, toegewezen of overgedragen, worden hierna ‘rechten’ genoemd. Aklamio (of respectievelijk diens partners met betrekking tot de websites die door deze partners worden geëxploiteerd, inclusief de inhoud van deze websites en de logo’s van partners) is de exclusieve eigenaar van alle rechten. Middels deze gebruiksvoorwaarden worden geen rechten toegekend aan of overgedragen aan gebruikers. Aklamio kent de gebruiker een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, herroepbaar en niet-overdraagbaar recht toe om de Aklamio-service te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Dit gebruiksrecht eindigt met de beëindiging van deze overeenkomst tussen je en Aklamio. De gebruiker verbindt zich ertoe om inhoud of technologieën die door deze rechten worden beschermd, niet te reproduceren, kopiëren, na te bootsen, wijzigen, decompileren, exploiteren of gebruiken, of deze beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van respectievelijk Aklamio of diens partners, tenzij een dergelijk gebruik in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden en het bedoelde gebruik van de Aklamio-service.

Hoofdstuk 12 Beëindiging

1. Deze overeenkomst kan zonder opgave van reden door elke partij worden beëindigd met een opzegtermijn van drie (3) dagen. Het recht op beëindiging met reden zonder voorafgaande kennisgeving blijft van toepassing.

2. Aklamio heeft het recht om deze overeenkomst zonder kennisgeving te beëindigen als je je verplichtingen waarnaar wordt verwezen in hoofdstuk 1, 7 en 8 niet nakomt. Daarnaast heeft Aklamio het recht om je Aklamio-rekening met onmiddellijke ingang te blokkeren.

3. De beëindiging moet schriftelijk of via e-mail plaastvinden. Je moet je beëindigingsbericht versturen naar het post- of e-mailadres dat in hoofdstuk 4 wordt vermeld. Aklamio stuurt een beëindigingsbericht naar het e-mailadres dat je tijdens de registratie hebt opgegeven.

4. Wanneer de beëindiging in werking treedt, wordt de Aklamio-rekening van de gebruiker door Aklamio uitgeschakeld en verwijderd en wordt de toegang van de gebruiker tot de Aklamio-service geblokkeerd.

Hoofdstuk 13 Wijzigingen

1. Aklamio heeft te allen tijde het recht om nieuwe overeenkomsten met partners aan te gaan of om bestaande overeenkomsten met partners te beëindigen.

2. Aklamio behoudt zich het recht voor om de Aklamio-service te allen tijde te wijzigen, mits een dergelijke wijziging geen effect heeft op verplichtingen inzake materiaalprestaties.

3. Aklamio mag deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen met werking voor de toekomst. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden worden uiterlijk vier (4) weken voordat ze van kracht gaan via e-mail aan geregistreerde gebruikers gecommuniceerd en op de website beschikbaar gesteld. De wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard door de gebruiker, tenzij de gebruiker expliciet en schriftelijk bezwaar indient binnen (2) weken na ontvangst van een dergelijk e-mailbericht. Deze consequentie wordt door Aklamio in het e-mailbericht vermeld. De periode van kennisgeving kan naar goeddunken van Aklamio worden verkort indien en voor zover de wijzigingen wettelijk verplicht zijn.

Hoofdstuk 14 Overige

1. Op deze overeenkomst, met inbegrip van deze gebruiksvoorwaarden, is uitsluitend het Duitse recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van de regels van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten en van de Duitse conflictregels, tenzij de gebruiker een consument is in de betekenis van artikel 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek en woonachtig is in de Europese Unie. In dat geval blijft de verplichte wetgeving inzake consumentenbescherming van de EU-lidstaat waarin de gebruiker permanent verblijft van kracht.

2. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is, blijven de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die de oorspronkelijk beoogde doelstellingen zo dicht mogelijk benadert.

3. De plaats van nakoming van alle contractuele verplichtingen is Berlijn.